Hjälp oss hjälpa Sveriges katter! Dela den här sidan och sprid budskapet.Att bygga tillsammans

Visst är det kul att bygga, men ännu roligare är det om man är två! Här delar vi med oss av våra erfarenheter av att bygga ihop. Vi skriver också lite om att bygga med barn, med tyngdpunkt på säkerhet och vad som är passande uppgifter för barn.

Att bygga med partner

Genom åren har vi genomfört ett antal byggprojekt, de flesta ganska små men vi har också byggt en liten sommarstuga tillsammans i lösvirke (dvs ej byggsats). Att jobba tillsammans är något vi verkligen rekommenderar. Bortsett från att det är en rolig sysselsättning är det också något visst – och kanske till och med romantiskt – med att bygga tillsammans. Man bygger så att säga både reellt och på sitt förhållande på samma gång.

När vi sett andra par bygga är det ofta mannen som bestämmer och håller i såg och skruvdragare medan kvinnan är hjälpreda (och ofta ganska exkluderad från byggprocessen). Vi tycker att det här är ett trist, ineffektivt och könsstereotypt sätt att jobba på.

Hos oss jobbar vi annorlunda. Hustrun och maken mäter bräder tillsammans (särskilt om bräderna är långa) och maken bär bräder och kapar dem. Medan hustrun skruvar fast dem och tänker ut fortsättningen hämtar och kapar maken nästa bräda. Det förhåller sig nämligen så att det tar ungefär lika låg tid att hitta en rak bräda, mäta den två gånger, kapa den och att lämna över den som det tar att skruva fast den i två ändar och att tänka ut var nästa bräda ska vara. På det här sättet får också hustrun vila lite mellan skruvandet, samtidigt som vi utnyttjar makens större (nåja!) muskler på ett bättre sätt.

Att bygga med barn

När du nu har tittat igenom vårt material känns det förhoppningsvis inte så svårt att bygga en kattgård eller att näta in en balkong. Ifall du har barn kan säkert bygget vara ett trevligt projekt att jobba med tillsammans. Det gäller förstås i än högre grad om barnen är förtjusta i och aktsamma om katten eller katterna.

Att bygga med barn kan alltså absolut vara en positiv upplevelse och det är dessutom lärorikt för barnen. Viktigt är att tänka på två saker:

  1. Barnens moment får inte vara för tunga eller för svåra
  2. Barn har ofta en väldigt dålig uppfattning om säkerthet, en outvecklad motorik och en förmåga att drömma sig bort så det är viktigt att tänka på säkerheten!

Barnen kan t.ex. hjälpa till att mäta längder på reglarna (se upp med måttbandet bara!). De kan också hjälpa till att hålla reglar och nät och på så sätt fungera som en hjälpande hand. Dessutom kan de räcka dig verktyg, skruv med mera, men för detta ändamål föreslår vi att du investerar i ett snickarbälte. Större barn kan såga med fogsvans, men låt inget barn komma i närheten av kapsågen!

Tänk också på barnens skyddsutrustning – det finns exempelvis hörselkåpor till barn (barn har känsligare hörsel än vi vuxna så det är extra viktigt att du skyddar den). Tänk också på att inte låta dem arbeta med utsläppt långt hår.

 

Nu kan du det du behöver veta om material, verktyg, säkerhet och har också fått förslag på hur man kan bygga sina projekt ihop. Klicka här för att läsa om hur man nätar in en balkong.